Chính trị - Xã hội

Xã Thuận Quý và Hàm Kiệm huyện Hàm Thuận Nam hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

(23/11/2017 15:11:28)

Thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở 02 xã Thuận Quý và Hàm Kiệm huyện Hàm Thuận Nam được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương 02 xã đã cụ thể hóa nhiệm vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các tiêu chí được công khai dân chủ, họp bàn với dân để tham gia thực hiện.

HUYỆN HÀM THUẬN NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/ AIDS

(23/11/2017 15:11:13)

Thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017, huyện Hàm Thuận Nam có Kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan, ban ngành trong huyện triển khai rộng rãi tuyên truyền trong nhân dân từ ngày 10/11 đến 10/12/2017.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM 10 THÁNG NĂM 2017

(21/11/2017 16:26:49)

Trước hết, có thể khẳng định thực hiện “BHYT toàn dân” là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo cho toàn dân được thụ hưởng chế độ chăm sóc y tế khi ốm đau, bệnh tật. Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đến năm 2020 của Chính phủ chính là một trong những chủ trương, giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1227606
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech